Biopsje aspiracyjne cienkoigłowe
– najważniejsze informacje

W strukturach Histamed DC znajduje się gabinet, w którym doświadczony lekarz patolog wykonuje biopsję aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą USG – sutek, tarczyca, ślinianki, pęcherz, węzły chłonne, guzy tkanek miękkich, powłok skórnych, języka, narządów jamy brzusznej.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa to małoinwazyjny zabieg diagnostyczny z wykorzystaniem cienkiej igły oraz strzykawki. Materiał pobrany za pomocą bardzo cienkiej igły przekazywany jest do badania cytologicznego w celu określenia charakteru zmiany.

Wskazania do wykonania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej

Wskazaniem do wykonania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej są wykryte w trakcie badań ultrasonograficznych lub palpacyjnych, zmiany ogniskowe różnych narządów. Biopsję aspiracyjną cienkoigłową wykonuje się cienką igłą o średnicy zewnętrznej 0,4 – 0,6mm – dlatego też zabieg nie wymaga znieczulenia miejscowego. Mimo zastosowania cienkiej igły istnieje możliwość podania znieczulenia miejscowego.
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa służy diagnostyce zmian nowotworowych oraz pomaga w ocenie innych schorzeń.

Skuteczność

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pozwala potwierdzić lub podważyć podejrzenia związane ze zmianą nowotworową w zależności od narządu umiejscowienia zmiany i jej typu.
O jej skuteczności decyduje również m.in. jakość użytego aparatu USG, doświadczenie osoby wykonującej biopsję i diagnosty specjalisty patomorfologa.

Powikłania

Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna mimo, iż jest badaniem inwazyjnym oceniania jest jako zabieg bezpieczny z niewielkim ryzkiem wystąpienia powikłań. Do najczęstszych powikłań jakie mogą pojawić się po zabiegu należy pojawienie się krwiaka/siniaka w miejscu nakłucia oraz utrzymujący się ból. Specyfika dolegliwości i ewentualnych powikłań po wykonaniu biopsji zależna jest od miejsca pobrania materiału.

Wykonujemy badania cytologiczne materiału pobranego drogą biopsji cienkoigłowych.