Certyfikaty pracowni histopatologicznej w Gliwicach

Jako jedna z pierwszych pracowni pozaakademickich posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów.

Pracownia histopatologiczna w Gliwicach jest również wpisany do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

30 czerwca 2003 r w oparciu o dotację PHARE z  programu „Wstęp do jakości” wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO/IEC 17025:1999.


Referencje