Na czym polegają badania histopatologiczne?

Na czym polegają badania histopatologiczne?Badania histopatologiczne wiążą się z koniecznością pobrania wycinka z tkanki zmienionej patologicznie i poddaniu jej fachowej ocenie pod mikroskopem. W ten sposób można dokonać kompleksowej diagnostyki, co ma szczególne znaczenie w przypadku podejrzenia zmian zapalnych, zwyrodnieniowych, a także nowotworowych.

Badania histopatologiczne w diagnostyce

Pierwszy etap rozpoznania choroby polega na przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego i badaniu przedmiotowym (m.in. osłuchanie klatki piersiowej, pomiar ciśnienia itd.). W przypadku zidentyfikowania lub podejrzenia choroby lekarz zleca wykonanie badań dodatkowych, w tym m.in. badań histopatologicznych.

Jednak badanie histopatologiczne jest przydatne nie tylko w celach diagnostycznych. Na podstawie analizy wycinka z tkanki pacjenta można pozyskać wiele informacji na temat rokowań, a nawet może wpływać na postępowanie podczas zabiegów operacyjnych.

Jak przebiega badanie histopatologiczne?

Pierwszym etapem badania histopatologicznego jest pobranie materiału od pacjenta za sprawą odpowiednio dobranej metody. Metoda zależy od lokalizacji zmiany. Może to być fragment tkanki pobrany dzięki biopsji cienkoigłowej, ale także pobrany węzeł chłonny czy narząd usunięty podczas operacji. Następnie próbka jest utrwalana w formalinie.

Kolejnym etapem jest odpowiednie przygotowanie materiału, by w konsekwencji powstał z niego preparat mikroskopowy do analizy (najczęściej kilka preparatów). Przygotowanie polega na m.in. skrojeniu materiału, jego odwodnieniu, zanurzeniu w parafinie itd.

Próbka przekazywana jest do oceny histopatologa. Specjalista dokonuje szczegółowej analizy z zastosowaniem mikroskopu, używając specjalnych barwników do uwidocznienia obserwowanych struktur. Oprócz tego stosowane są przeciwciała monoklonalne, które pozwalają na wskazanie lub wykluczenie obecności białek typowych dla poszczególnych tkanek i nowotworów.

Warto przy tym zauważyć, że badanie histopatologiczne zawsze wykonywane jest z uwzględnieniem wszelkich innych danych klinicznych na temat pacjenta i jego schorzenia. Patolog współpracuje z lekarzami na oddziale i ma swój udział ustaleniach dotyczących diagnostyki i dalszego postępowania.

Za sprawą badania histopatologicznego w wielu przypadkach można zidentyfikować rodzaj nowotworu, co z kolei pomaga w podjęciu decyzji dotyczącej najlepszej metody leczenia.