Oferta badań

Nasza oferta obejmuje badania mikroskopowe histopatologiczne materiału operacyjnego, badania diagnostyczne materiału oligobiopsyjnego oraz pełen zakres badań cytologicznych. Wykonujemy badania cytologiczne materiału pobranego drogą biopsji cienkoigłowych, a także analizę plwociny, popłuczyn z oskrzeli, rozmazów szczoteczkowych z drzewa oskrzelowego i żołądka oraz punktatów jamowych (jama otrzewnej i opłucnej). Ponadto w naszej pracowni biopsji cienkoigłowych w Gliwicach wykonujemy i oceniamy diagnostyczne punkcje cienkoigłowe tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek oraz powłok skórnych. Przeprowadzone u nas rozmazy BAC oceniamy w dniu biopsji.  Realizujemy także badania śródoperacyjne (intry).

Materiał oceniamy według protokołów i zasad obowiązujących w najlepszych europejskich pracowniach histopatologicznych. W diagnostyce nowotworowej szeroko korzystamy z badań immunohistochemicznych. Badania wykonywane są we własnej, specjalistycznej Pracowni Immunohistochemii dysponującej wysokiej klasy aparaturą diagnostyczną  i szerokim panelem przeciwciał.