Orientacyjny cennik usług

Rodzaj badania Opis badania Cena (PLN)
Badanie Histopatologiczne -bloczek parafinowy 1 bloczek parafinowy wykonany z materiału pobranego z jednej lokalizacji i oceniony przez Lekarza Patomorfologa 65,00
Badanie w trybie CITO 1 bloczek parafinowy wykonany z materiału pobranego z jednej lokalizacji i oceniony przez Lekarza Patomorfologa w terminie do 72 godzin od przyjęcia materiału 100,00
Barwienie Specjalne Jeden odczyn 40,00
Barwienie IHC Jeden odczyn 130,00
Cytologia Płyn Cytologia płyn tkankowy, mocz, BAC/BACC. Cena za całe badanie 80,00
Cytologia BAC/BACC Cena za ocenę jednego szkiełka pobranego z jednej lokalizacji 40,00
Biopsja BACC z oceną 1 zmiana Wykonanie biopsji cienkoigłowej w gabiniecie biopsyjnym Histamed, wraz z oceną 380,00
Biopsja BACC z oceną
każda kolejna zmiana
Wykonanie biopsji cienkoigłowej kolejnej zmiany w gabiniecie biopsyjnycm Histamed, wraz z oceną 180,00
Cytologia ginekologiczna Wymaz z szyjki macicy. Cena za całe badanie 50,00
Cytologia cienkowarstwowa – LBC Wymaz z szyjki macicy na podłoże transportowe 107,00
Konsultacja Specjalistyczna
Wykonanie dodatkowych preparatów HE w cenie
Konsultacja u Specjalisty Patomorfologa/ dr n med. Specjalisty Patomorfologa 350,00
Konsultacja Specjalistyczna Profesorska
Wykonanie dodatkowych preparatów HE w cenie
Konsultacja u dr hab. n med. lub Prof. dr hab. n med. z Patomorfologii 500,00
Wykonanie bloczka parafinowego z powierzonego materiału – do celu poratowania zdrowia.
Wykonanie preparatu HE na życzenie klienta w cenie
1 bloczek parafinowy wykonany z materiału pobranego z jednej lokalizacji bez oceny Lekarza Patomorfologa 35,00

Więcej informacji pod nr tel.:  Kontakt