Specyfika i znaczenie badań histopatologicznych

Specyfika i znaczenie badań histopatologicznych
Badanie histopatologiczne polega na ocenie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta. Ma ono na celu ocenę procesu chorobowego. Materiał pobierany jest podczas operacji (pobranie śródoperacyjne) lub poprzez biopsję. Biopsja zazwyczaj jest biopsją cienkoigłową (BAC) lub biopsją aspiracyjną cienkoigłową celowaną (BACC), wykonywaną pod kontrolą obrazu USG. W przypadku tej drugiej lekarz pobierający materiał może bardzo dokładnie określić miejsce pobrania. Innym rodzajem biopsji jest biopsja gruboigłowa, wycinająca, wycinkowa, trepanobiopsja czy biopsja mammotomiczna, wykonywana przy diagnostyce piersi.

Jak wygląda badanie?

Pobrany materiał umieszcza się w utrwalaczu. Zazwyczaj jest nim formalina. Następnie mały fragment tkanki umieszcza się w roztworze etanolu lub innym płynie, który umożliwi odwodnienie próbki. Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w płynnej parafinie, by otrzymać parafinowy bloczek, łatwy do pocięcia mikrotomem. Urządzenie to tnie preparaty w cienkie, bardzo małe fragmenty, które następnie umieszcza się na szkiełkach mikroskopowych. Materiał poddaje się barwieniu, aby można było zaobserwować wszystkie struktury komórkowe. Jego oceny dokonuje lekarz specjalista od patomorfologii lub histopatolog.

Znaczenie badania histopatologicznego

Badanie histopatologiczne jest niezwykle istotne w rozpoznaniu nowotworów. Daje pewne wyniki, pozwala na rozróżnienie nowotworu łagodnego od złośliwego. Badanie to pozwala także na zdiagnozowanie różnych chorób zwyrodnieniowych i zapalnych. Badanie histopatologiczne wykonuje się także celem monitorowania postępów w leczeniu. Czasami przeprowadza się je po śmierci pacjenta, celem ustalenia przyczyny zgonu. Lekarz zleca badanie zazwyczaj wtedy, gdy na podstawie badan klinicznych i diagnostycznych nie jest pewien swojej diagnozy. Często też zdarza się, że dobrze rozpoznał problem, jednak niezbędny jest niepodważalny dowód, aby lekarza mógł zlecić odpowiednie leczenie.