Wypożyczenia preparatów i bloczków

Wszystkim naszym pacjentom i klientom zapewniamy możliwość wypożyczania dokumentacji medycznej tj. gotowych preparatów i bloczków parafinowych. O wypożyczenie materiałów może zwrócić się pacjent, jego lekarz prowadzący lub podmiot leczniczy, w którym odbywa się leczenie.

Prośba o wypożyczenie musi mieć formę pisemną i zawierać:

   • imię i nazwisko pacjenta
   • numer PESEL
   • numer badania/skierowania
   • czytelny podpis pacjenta lub pieczątkę i podpis lekarza prowadzącego

Formularz można pobrać TUTAJ

Po wypełnieniu i podpisaniu skan formularza można przesyłać drogą e- mailową wypozyczenia.histamed@diag.pl, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Jeżeli prośbę kieruje Instytucja / Zakład, formularz winien zawierać pieczątkę i podpis lekarza wnioskującego o wydanie preparatów lub bloczków.

Więcej informacji: tel. kom. 532 087 492

Czas realizacji wydania wynosi do 14 dni. Do wydania dokumentacji medycznej (preparaty/bloczki) konieczny jest dowód osobisty ewentualnie upoważnienie dla osoby odbierającej.

Wzór upoważnienia można pobrać TUTAJ

DO ODBIORU BLOCZKÓW I/LUB PREPARATÓW KONIECZNE JEST POSIADANIE DOWODU OSOBISTEGO OSOBY ODBIERAJĄCEJ. O gotowości do odbioru zamówionych materiałów informujemy telefonicznie lub mailowo.