Pracownia histopatologiczna Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, S.K,
w Gliwicach

Pracownia histopatologiczna w Gliwicach, w której wykonujemy mikroskopowe badania histopatologiczne wycinków, materiału oligobiopsyjnego oraz materiału operacyjnego – niezbędne podczas diagnostyki nowotworowej, rozpoznawania zwyrodnień, zapaleń czy też w trakcie monitorowania postępów leczenia. Ponadto przeprowadzamy badania cytologiczne – diagnozujemy m.in. plwociny, popłuczyny z oskrzeli oraz materiał pobrany poprzez biopsję. Jednym z obszarów działania jest cytologia ginekologiczna.

Nasza misja

CELE, KTÓRE PRZED NAMI STOJĄ
Naszą MISJĄ jest prowadzenie diagnostyki cytologicznej i histopatologicznej na najwyższym światowym poziomie w oparciu o wysokiej jakości preparaty mikroskopowe oraz pełne dane kliniczne będące rezultatem naszej ścisłej współpracy z lekarzami kierującymi materiał do badań.

Oferta

 • Histopatologia materiałów tkankowych.
 • Ocena materiałów z biopsji wycinkowych, w tym oligobiopsji endoskopowych.
 • Badanie materiałów biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych (BAC) i cienkoigłowych celowanych (BACC).
 • Badanie materiałów z biopsji gruboigłowych.
 • Ocena ginekologicznych cytologii złuszczeniowych.
 • Ocena cytologii płynów z jam ciała.
 • Badania śródoperacyjne.
 • Sekcje zwłok.
 • Badania autopsyjne.
 • Barwienia histochemiczne.
 • Biopsje cienkoigłowe.
 • Konsultacje specjalistyczne.
 • Badania genetyczne.

Przeprowadzamy biopsje aspiracyjne cienkoigłowe

– wykonujemy m.in. punkcje tarczycy, sutka, czy węzłów chłonnych oraz analizujemy i oceniamy rozmazy BAC. Nasze działania umożliwiają precyzyjne postawienie diagnozy oraz dobór odpowiedniego leczenia. W strukturach Naszego laboratorium znajduje się Pracownia Immunohistochemii, dzięki temu na miejscu wykonujemy również badania immunohistochemiczne, które są nieocenione podczas ustalania typu nowotworu i jego stopnia złośliwości oraz planowania terapii.

Najważniejszą zasadą Histamedu wynikającą z jego MISJI jest ścisła współpraca z lekarzami zlecającymi badania. Niejednokrotnie diagnoza postawiona w pracowni biopsji cienkoigłowych oparta jest na opiniach wielu specjalistów, tak by była jak najbardziej dokładna, rzetelna i trafna.

Wykwalifikowani diagności, nowoczesny sprzęt

Pracownię Histamed Diagnostyka Consilio tworzą wykwalifikowani diagności, którzy stale szlifują swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, dzięki któremu dokładnie i zgodnie z wszelkimi standardami przygotowujemy próbki do badań oraz dokonujemy właściwej oceny rozmazu czy tkanki. Gwarantujemy najkrótszy możliwy czas oczekiwania – zapewniamy transport materiału oligobiopsyjnego, pooperacyjnego i rozmazów oraz sprawne dostarczenie wyników.

Mamy wieloletnie doświadczenie i wciąż stawiamy na rozwój – zaufało nam już blisko 500 placówek medycznych!