Czas oczekiwania na wyniki

Po wykonaniu badań histopatologicznych i cytologicznych wyniki dostarczamy w terminie do 7 dni roboczych.

W przypadku badań “cito” oceniamy materiał histopatologiczny w ciągu 3 dni roboczych.

Wyniki badań wymagających diagnostyki pogłębionej o barwienia immunohistochemiczne wydawane są w ciągu 14 dni roboczych.

Czas oczekiwania na wynik może się przedłużyć gdy konieczne są dodatkowe konsultacje i/lub badania genetyczne.

Badania śródoperacyjne – materiał dostarczony do Naszego laboratorium jest opracowywany natychmiast – w ciągu 30 min wynik zostaje przekazany przez lekarza patomorfologa.

Wynik badania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej wykonanej w gabinecie USG mieszczącym się w Histamed Diagnostyka Consilio jest wydawany w ciągu 24 godzin od wykonania biopsji.

Lekarze oraz zespół HISTAMED DC w przypadkach wymagających telefonicznego kontaktu są zawsze do Państwa dyspozycji.

Sekretariat: tel. +48 32 2307518, 608 550 425, fax: +48 32 2307519

Adresy e-mail: biuro@histamed.pl, sekretariat.medyczny@histamed.pl