Kiedy należy wykonać punkcję węzłów chłonnych?

Kiedy należy wykonać punkcję węzłów chłonnych?Węzły chłonne to niezmiernie ważne organy w naszym ciele. Powiększone i niebolesne mogą wskazywać na niegroźne infekcje, lecz także na dużo poważniejsze choroby, takie jak białaczki i chłoniaki lub przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych. 

Punkcja węzłów chłonnych pomaga zatem wykryć niebezpieczne choroby w naszym organizmie i odpowiednio wcześnie na nie zareagować. Kiedy ją wykonać i jak przebiega?

Wskazania

Punkcję węzłów chłonnych należy wykonać każdorazowo, jeśli tylko zaobserwujemy ich powiększenie, niebolesność, duże rozmiary i nieprzesuwalność. Jeśli grupują się w pakiety, a w ich okolicach pojawiają się przetoki, również należy zgłosić się do laboratorium medycznego.

Innymi wskazaniami będą poważne choroby, takie jak nowotwory, chłoniaki, czerniaki, rak piersi, zakażanie wirusem HIV, gruźlica oraz sarkoidoza.

Rodzaje punkcji

Punkcja węzłów chłonnych polega na pobraniu fragmentu lub całego węzła chłonnego, a następnie wykonaniu badania histopatologicznego pod mikroskopem. Można ją przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Wyróżnić można trzy rodzaje biopsji węzłów chłonnych: biopsję aspiracyjną cienkoigłowę, polegającą na pobraniu materiału składającego się z mieszaniny komórek, gruboigłową polegającą na pobraniu fragmentu tkanki w postaci walca, z zachowaniem jej architektury oraz otwartą. W trakcie tej ostatniej wykonuje się niewielkie nacięcie skóry, a następnie dokonuje chirurgicznego wycięcia węzła lub jego fragmentu.

Wybór jednej z powyższych technik dokonywany jest na podstawie wskazań indywidualnych oraz umiejscowienia węzłów.

Przed zabiegiem należy poinformować lekarza o ewentualnych chorobach, przyjmowanych lekach i uczuleniach. Przed zabiegiem warto także ograniczyć ilość spożywanych posiłków oraz przyjmowanych płynów. Czas trwania zabiega trwa od dziesięciu do trzydziestu minut.

Przeciwwskazaniem do punkcji węzłów chłonnych mogą być zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie określonych leków lub zakażenie skóry, a także niektóre alergie.